miércoles, 15 de abril de 2015

SEMANA DA ÁRBORE NO SOFÍA 23-27 Marzo

Este año diferentes departamentos expuxeron traballos realizados cos alumnos coa súa interpretación da ÁRBORE: a ÁRBORE de Pitágoras, a ÁRBORE da sostenibilidade, a ÁRBORE dos derretíos humanos, a ÁRBORE na tecnoloxía, a ÁRBORE da evolución, ...